„Млади мигранти в преход към зрелостта“ — предстоящ уеб семинар

„Млади мигранти в преход към зрелостта“ — предстоящ уеб семинар

На 28 януари 2021 г. националните точки за контакт на Кипър, Гърция, Италия и Люксембург към ЕММ планират провеждането на съвместен уеб семинар на тема „Млади мигранти в преход към зрелостта“. Това е вторият от двата организирани в рамките на ЕММ семинара, разглеждащи проблематиката за децата мигранти. Continue reading

Уеб семинар, посветен на темата за изчезналите деца в ЕС

Уеб семинар, посветен на темата за изчезналите деца в ЕС

Националните точки за контакт на Кипър, Гърция, Италия и Люксембург към ЕММ организират на 3 декември 2020 г. съвместен уеб семинар на тема „Изчезнали деца в Европейския съюз“.

Това е първият посветен на темата за изчезналите деца мигранти уеб семинар, Continue reading

Предстои провеждането на уеб семинар, организиран от нидерландската точка за контакт към ЕММ

Предстои провеждането на уеб семинар, организиран от нидерландската точка за контакт към ЕММ

Нидерландската точка за контакт към ЕММ планира да проведе на 26 ноември 2020 г. уеб семинар, посветен на пътищата за придобиване на гражданство в държавите – членки на ЕС, от граждани на трети страни. Continue reading

ЕММ Германия ще организира през м. октомври своята годишна конференция

ЕММ Германия ще организира през м. октомври своята годишна конференция

Германската точка за контакт към Европейската миграционна мрежа (Федералната служба за миграция и убежище — BAMF) организира на 29 октомври 2020 г. своята годишна конференция под надслов „Към ефективно управление на убежището и миграцията — новаторски подходи и практическо приложение“. Continue reading

През м. ноември предстои провеждането на кръгла маса за обсъждане на промени в политиката на ЕС за трудовата миграция

Европейската миграционна мрежа (ЕММ), Съвместният изследователски център на ЕС (JRC) и Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия организират Continue reading

Предстояща конференция на естонската точка за контакт към Европейската миграционна мрежа

Естонската национална точка за контакт към Европейската миграционна мрежа организира своята конференция под надслов „Гражданство и миграция — днес и утре“. Събитието ще се проведе на 27 октомври 2020 г. както присъствено на място в естонската Академия на науките по сигурността в Талин, така и онлайн. Continue reading