Европейската миграционна мрежа надгради своя Терминологичен речник в областта на миграцията и убежището

Европейската миграционна мрежа надгради своя Терминологичен речник в областта на миграцията и убежището

Европейската миграционна мрежа надгради един от своите продукти – Терминологичния речник в областта на миграцията и убежището. Целта му е да улесни комуникацията сред законодателите, създателите на политиките, практиците, академичните среди, журналистите и хората с интерес към убежището и миграцията.

Речникът е с акцент не само върху правни понятия от законодателството на ЕС. В него са отразени и различни тълкувания и схващания в разнообразни дисциплини, както в световен мащаб, така и в контекста на ЕС.

Речникът на ЕММ може да бъде използван посредством няколко канала:

✓ чрез безплатното мобилно приложение „EMN Glossary“;

✓ на уебсайта на ЕММ;

✓ под формата на хартиен екземпляр.

Можете да научите повече за този продукт на Мрежата във видеоклипа по-долу.

От Екипа на ЕММ България