Семинари 2022

Семинари 2022

В периода 17 – 21 октомври 2022 г. в гр. Велинград се проведоха два семинара на българската националната точка за контакт (НТК) към Европейската миграционна мрежа (ЕММ). В рамките на семинарите дирекция „Миграция“ – МВР популяризира своята дейност като НТК към ЕММ и представи Националния годишен политически доклад в областта на миграцията и убежището за 2021 г. Представени бяха и изготвените проучвания по линия на ЕММ, терминологичния речник на Мрежата и обучителния инструмент „Дестинация Европа“.

Гости и участници бяха представители на областните дирекции на МВР, дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ към МВР, Столичната дирекция на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и Международната организация по миграция.