Доклади и проучвания

Проучвания, направени по проекта:

Заглавие
Detention and alternatives to detention in international protection and return procedures EN
1 4 downloads
EMN study on victims of Trafficking in Human Beings EN
1 6 downloads
EMN study on victims of Trafficking in Human Beings BG
1 6 downloads
EMN Inform on separated and missing migrants 2021 (EN)
1 5 downloads
Asylum and Migration Glossary 6.0 – a tool for better comparability produced by EMM
1 9 downloads
NATIONAL REPORT ON MIGRATION AND ASYLUM 2020 IN THE REPUBLIC OF BULGARIA (PART 2)
1 18 downloads
НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА 2020 г. В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА И УБЕЖИЩЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1 29 downloads
Questionnaire on the implementation of the Commission Communication on children in migration EN
1 16 downloads
Questionnaire on the implementation of the Commission Communication on children in migration BG
1 11 downloads
Statistical Annex Seasonal Workers
1 10 downloads
Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU
1 8 downloads
BG ARM 2019 Statistical Annex
1 7 downloads
NATIONAL REPORT ON MIGRATION AND ASYLUM 2019 THE REPUBLIC OF BULGARIA (PART 2)
1 13 downloads
НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА 2019 В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА И УБЕЖИЩЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1 15 downloads
Възможности за гражданство за граждани на трети страни в държавите-членки на ЕС
1 3 downloads
Миграционни пътища за стартиращи бизнеси и иновативни предприемачи в ЕС 2019
1 9 downloads
Pathways to citizenship for TCNs 2019
1 5 downloads
Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU 2019
1 5 downloads
Comparative overview of national protection statuses 2019
1 5 downloads
Сравнителен преглед на националните статути на закрила в ЕС 2019
1 5 downloads