Академията за европейско право организира своята годишна конференция, посветена на правната уредба на ЕС в областта на убежището и миграцията

Академията за европейско право в гр. Трир, Германия, организира своята годишна конференция, посветена на правната уредба на ЕС в областта на убежището и миграцията. Лектори с експертиза от различни области ще представят на участниците актуалното състояние на реформата на Общата европейска система за убежище, предприетите действия за хармонизиране на стандартите в политиката на ЕС за миграцията и убежището, както и предизвикателствата в управлението на процесите.

На форума ще бъдат засегнати теми като Пакта за миграция и убежище, системите на убежище и прием след пандемията, сътрудничеството с трети държави, защитата на уязвими групи, както и скорошната съдебна практика.

Събитието ще се проведе на 21 и 22 октомври 2021 г. както онлайн, така и присъствено в гр. Трир, Германия.

За повече информация и регистрация можете да посетите следния адрес: www.era.int/?130345&en

От Екипа на ЕММ България