Welcome to European Migration Network

The Migration Directorate with the Ministry of Interior has been designated as the Bulgarian National Contact Point (NCP) to the European Migration Network. The Bulgarian EMN NCP also includes one representative of the Ministry of Labour and Social Policy and one representative of the State Agency for Refugees with the Council of Ministers.

Partners

EMN

Conferences

In 2016 and 2018, we organized the European Migration Network Conference

2018

European Migration Network Conference

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе Годишната председателска конференция под егидата на Европейската миграционна мрежа „Пътища на миграцията: Предизвикателства и фактори за успех в управлението на миграционните потоци“. Събитието, състояло се на 31 май и 1 юни в София, събра представители на държавите членки на ЕС, Европейската комисия, международни организации, академичните среди, както и национални експерти, за да обсъдят общите предизвикателства и да идентифицират факторите за успех в управлението на миграционните потоци, включително незаконните, както и по отношение на търсещите международна закрила.

2016

Конференция 2016

В периода 29 ноември – 1 декември в гр. Банско се проведе конференция на Националната точка за контакт на Европейската мрежа за миграция на тема „България на пътя на миграцията – предизвикателствата днес“. Гости и участници във форума бяха представители на различни дирекции в МВР – Главна дирекция за борба с организираната престъпност, Главна дирекция „Национална полиция“, областни дирекции на МВР, Дирекция „Координация и административно обслужване, Дирекция „Правно-нормативна дейност“, Столичната дирекция на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците към МС, Международната организация по миграция.

latest

News from European Migration Network

  • Семинари 2022 Seminars 2022 5 December, 2022 В периода 17 – 21 октомври 2022 г. в гр. Велинград се проведоха два семинара на българската националната точка за контакт (НТК) към Европейската миграционна мрежа (ЕММ). В рамките на семинарите дирекция „Миграция“ – МВР популяризира своята дейност като НТК към ЕММ и представи Националния годишен политически доклад в областта… Дочети новината
  • Публикувано бе ново проучване на ЕММ: Задържане и алтернативи на задържането при процедурите по предоставяне на международна закрила и връщане 26 May, 2022 Какви са процедурите, установени в държавите членки за задържане на лице или за предоставяне на алтернатива на задържането? Най-новото проучване на Европейската миграционна мрежа (ЕММ) предоставя сравнителен обзор на сходствата, различията, предизвикателствата и най-добрите практики при прилагането на задържането и алтернативите на задържането в рамките както на процедурата по предоставяне… Дочети новината
  • Video “10th Anniversary of EMM” 29 May, 2018 Дочети новината
  • Conference 2018 13 May, 2018 2018 European Migration Network Conference В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе Годишната председателска конференция под егидата на Европейската миграционна мрежа „Пътища на миграцията: Предизвикателства и фактори за успех в управлението на миграционните потоци“. Събитието, състояло се на 31 май и 1 юни в София, събра… Дочети новината
  • Conference 2016 13 April, 2018 В периода 29 ноември – 1 декември в гр. Банско се проведе конференция на Националната точка за контакт на Европейската мрежа за миграция на тема „България на пътя на миграцията – предизвикателствата днес“. Гости и участници във форума бяха представители на различни дирекции в МВР – Главна дирекция за борба… Дочети новината