Доклади и проучвания

Проучвания, направени по проекта:

Заглавие
Questionnaire on the implementation of the Commission Communication on children in migration EN
1 файл(ове) 2 сваляния
Questionnaire on the implementation of the Commission Communication on children in migration BG
1 файл(ове) 2 сваляния
Statistical Annex Seasonal Workers
1 файл(ове) 1 сваляния
Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU
1 файл(ове) 1 сваляния
BG ARM 2019 Statistical Annex
1 файл(ове) 1 сваляния
NATIONAL REPORT ON MIGRATION AND ASYLUM 2019 THE REPUBLIC OF BULGARIA (PART 2)
1 файл(ове) 1 сваляния
НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА 2019 В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА И УБЕЖИЩЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1 файл(ове) 2 сваляния
Възможности за гражданство за граждани на трети страни в държавите-членки на ЕС
1 файл(ове) 0 сваляния
Миграционни пътища за стартиращи бизнеси и иновативни предприемачи в ЕС 2019
1 файл(ове) 0 сваляния
Pathways to citizenship for TCNs 2019
1 файл(ове) 0 сваляния
Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU 2019
1 файл(ове) 0 сваляния
Comparative overview of national protection statuses 2019
1 файл(ове) 0 сваляния
Сравнителен преглед на националните статути на закрила в ЕС 2019
1 файл(ове) 0 сваляния
Годишен доклад за политиките по миграция и убежище в България 2018 Част 1
1 файл(ове) 1 сваляния
ANNUAL REPORT 2018 ON MIGRATION AND ASYLUM IN BULGARIA Part 2
1 файл(ове) 1 сваляния
ANNUAL REPORT 2018 ON MIGRATION AND ASYLUM IN BULGARIA Part 1
1 файл(ове) 1 сваляния
Beneficiaries of international protection travelling to their country of origin 2018
1 файл(ове) 0 сваляния
2018 Привличане и задържане на студенти от трети страни в ЕС
1 файл(ове) 0 сваляния
Attracting and retaining international students in the EU
1 файл(ове) 0 сваляния
2018 Интегриране на граждани на трети страни в трудовия пазар на държавите-членки на ЕС
1 файл(ове) 0 сваляния