Доклади и проучвания

Проучвания, направени по проекта:

Заглавие
Questionnaire on the implementation of the Commission Communication on children in migration EN
1 file(s) 12 downloads
Questionnaire on the implementation of the Commission Communication on children in migration BG
1 file(s) 7 downloads
Statistical Annex Seasonal Workers
1 file(s) 3 downloads
Attracting and Protecting Seasonal Workers from third countries in the EU
1 file(s) 2 downloads
BG ARM 2019 Statistical Annex
1 file(s) 5 downloads
NATIONAL REPORT ON MIGRATION AND ASYLUM 2019 THE REPUBLIC OF BULGARIA (PART 2)
1 file(s) 5 downloads
НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА 2019 В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА И УБЕЖИЩЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1 file(s) 4 downloads
Възможности за гражданство за граждани на трети страни в държавите-членки на ЕС
1 file(s) 1 download
Миграционни пътища за стартиращи бизнеси и иновативни предприемачи в ЕС 2019
1 file(s) 0 download
Pathways to citizenship for TCNs 2019
1 file(s) 1 download
Migratory pathways for start-ups and innovative entrepreneurs in the EU 2019
1 file(s) 1 download
Comparative overview of national protection statuses 2019
1 file(s) 2 downloads
Сравнителен преглед на националните статути на закрила в ЕС 2019
1 file(s) 2 downloads
Годишен доклад за политиките по миграция и убежище в България 2018 Част 1
1 file(s) 2 downloads
ANNUAL REPORT 2018 ON MIGRATION AND ASYLUM IN BULGARIA Part 2
1 file(s) 2 downloads
ANNUAL REPORT 2018 ON MIGRATION AND ASYLUM IN BULGARIA Part 1
1 file(s) 1 download
Beneficiaries of international protection travelling to their country of origin 2018
1 file(s) 1 download
2018 Привличане и задържане на студенти от трети страни в ЕС
1 file(s) 0 download
Attracting and retaining international students in the EU
1 file(s) 2 downloads
2018 Интегриране на граждани на трети страни в трудовия пазар на държавите-членки на ЕС
1 file(s) 0 download