Публикуван бе информационният доклад на Европейската миграционна мрежа относно изчезнали граждани на трети страни и тяхното отделяне от членовете на семействата им

Публикуван бе информационният доклад на Европейската миграционна мрежа относно изчезнали граждани на трети страни и тяхното отделяне от членовете на семействата им

На 2 юни 2021 г. бе публикуван информационният доклад на Европейската миграционна мрежа относно изчезнали граждани на трети страни и тяхното отделяне от членовете на семействата им. Докладът включва политическите мерки и практическите подходи, предприети от държавите членки за предотвратяване и управление на рисковете от изчезване на граждани на трети страни и тяхното отделяне от членовете на семействата им.

Фокусът на информационния доклад е върху това как държавите членки и Норвегия предотвратяват отделянето на граждани на трети страни в ЕС от членовете на техните семейства в три различни сценария:

  • когато за първи път влязат в контакт с властите;
  • по време на трансфер от едно съоръжение в друго;
  • по време на престоя им в държава членка.

Принос в изготвянето на информационния доклад има и Международният комитет на Червения кръст (МКЧК).

Текста на информационния доклад можете да намерите на английски език тук.

От Екипа на ЕММ