Грузия и Молдова се присъединиха към Европейската миграционна мрежа

Грузия и Молдова се присъединиха към Европейската миграционна мрежа

През март 2021 г. Грузия и Молдова се присъединиха към Европейската миграционна мрежа като наблюдатели. Работните споразумения представляват важна стъпка към засилване на сътрудничеството в областта на миграцията и убежището.

В началото на 2021 г. Европейската миграционна мрежа приветства за първи път страни извън Европейското икономическо пространство: Грузия и Молдова.

Г-жа Моник Париа, генерален директор на ГД „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия, заяви: „За по-добро управление на миграцията е от значение да се засили сътрудничеството на ЕС с трети страни. Това бе подчертано в новия Пакт за миграция и убежище. Участието на Грузия и Молдова в Европейската миграционна мрежа ще ни позволи да споделим своите европейски добри практики в управлението на миграцията, като придобием по-добра представа за този процес от перспективата на Кавказкия регион и партньорите от Източното съседство на ЕС“.

Г-н Гоша Лордкипанидзе, министър на правосъдието на Грузия и председател на Държавната комисия по миграция, сподели: „Присъединяването към ЕММ е от много голямо значение за Грузия. Развитието на системата за управление на миграцията е важен стълб на интеграцията на Грузия в Европейския съюз. Затова политиката се основава на принципа на „миграцията и развитието“, като се придава фокус върху научните изследвания, обмена на експертиза и анализа на съвременните миграционни тенденции и средства за реакция — всичко, в което Европейската миграционна мрежа е постигнала напредък“.

Г-н Павел Войку, министър на вътрешните работи на Република Молдова, заяви: „Присъединяването към ЕММ предлага на Република Молдова възможността да участва в обмена на достоверна, актуална и сравнима информация в областта на миграцията и убежището. Тази нова рамка на сътрудничество ще придаде добавена стойност и конкретно съдържание на общите визии в полза на държавите, както и на хората, участващи в миграционния процес“.

С работните споразумения се създават условия за административно сътрудничество между Европейската комисия и Грузия и Молдова в рамките на Европейската миграционна мрежа, която посреща както настоящите, така и бъдещите нужди от сътрудничество.

Бележка: Европейската миграционна мрежа (EMM) се състои от национални точки за контакт (НТК) в държавите — членки на ЕС, и Норвегия, като предоставя информация за миграцията и убежището. ЕММ е създадена през 2008 г. от Европейската комисия от името на Европейския съвет, за да посреща нуждите от редовен обмен на достоверна информация относно свързани с миграцията и убежището въпроси на европейско равнище. Възможността за сътрудничество с трети страни е предвидена в Решението за създаване на ЕММ.

За повече информация можете да гледате видеоклиповете относно подписването на двете споразумения с Грузия и Молдова.

От Екипа на ЕММ България