„Млади мигранти в преход към зрелостта“ — предстоящ уеб семинар

„Млади мигранти в преход към зрелостта“ — предстоящ уеб семинар

На 28 януари 2021 г. националните точки за контакт на Кипър, Гърция, Италия и Люксембург към ЕММ планират провеждането на съвместен уеб семинар на тема „Млади мигранти в преход към зрелостта“. Това е вторият от двата организирани в рамките на ЕММ семинара, разглеждащи проблематиката за децата мигранти.

Подобно на предходното събитие, в първата част на форума ще се очертае по-широкият контекст на темата. Ще бъдат представени ключовите констатации от обобщителния доклад на ЕММ относно децата мигранти, както и презентации от Европейската комисия и Съвета на Европа.

Във втората част ще се акцентира на добрите практики, представени от национални експерти.

Покана, програмата и връзка за регистрация за събитието ще бъдат предоставени от организаторите през следващите дни.
Заключителни документи, както и презентациите от предходния уеб семинар „Изчезнали деца в Европейския съюз“ са достъпни на следния адрес: www.emnluxembourg.lu

От екипа на ЕММ България