Уеб семинар, посветен на темата за изчезналите деца в ЕС

Уеб семинар, посветен на темата за изчезналите деца в ЕС

Националните точки за контакт на Кипър, Гърция, Италия и Люксембург към ЕММ организират на 3 декември 2020 г. съвместен уеб семинар на тема „Изчезнали деца в Европейския съюз“.

Това е първият посветен на темата за изчезналите деца мигранти уеб семинар, на който ще се представят ключови констатации по две изготвени от Мрежата публикации — доклада на ЕММ „Как държавите — членки на ЕС, работят по случаите на изчезнали непридружени непълнолетни“ и обобщителния доклад, озаглавен „Деца мигранти“.

Събитието е планирано да се проведе в две части: в първата — от 10:00 до 11:30 CET, ще бъде представено актуалното развитие на процесите в тази област.

В рамките на втората част, от 11:55 до 13:05 CET, национални експерти ще споделят и обсъдят добри практики от работата в справянето с това явление.

Подробна програма и връзка за регистрация за събитието ще бъдат предоставени от организаторите през следващите дни.