Предстои провеждането на уеб семинар, организиран от нидерландската точка за контакт към ЕММ

Предстои провеждането на уеб семинар, организиран от нидерландската точка за контакт към ЕММ

Нидерландската точка за контакт към ЕММ планира да проведе на 26 ноември 2020 г. уеб семинар, посветен на пътищата за придобиване на гражданство в държавите – членки на ЕС, от граждани на трети страни.
На форума ще се разгледат националните изисквания за придобиване на гражданство в контекста на скорошни проучвания на ЕММ в тази област.
Семинарът ще се проведе на английски език в платформата Webex. Окончателна програма и подробности за регистрация за участие ще бъдат предоставени по-късно този месец.