Предстояща конференция на естонската точка за контакт към Европейската миграционна мрежа

Естонската национална точка за контакт към Европейската миграционна мрежа организира своята конференция под надслов „Гражданство и миграция — днес и утре“. Събитието ще се проведе на 27 октомври 2020 г. както присъствено на място в естонската Академия на науките по сигурността в Талин, така и онлайн.
През последните пет години държавите — членки на ЕС, въведоха различни промени по отношение на политиките си относно гражданството, които в отделните държави доведоха до по-строг или до по-опростен достъп до гражданство. Първата част от конференцията ще се съсредоточи върху техния избор на политики в тази област, като ще се обсъдят промените, както и бъдещите насоки на развитие. В началната сесия ще бъде представено общоевропейско проучване на ЕММ, разглеждащо „Начините на придобиване на гражданство за граждани на трети страни в ЕС“. Ще бъдат изложени и презентации за политиките и практиките във Финландия и Ирландия. В допълнение, представител на естонския Институт за външна политика ще направи преглед на бъдещото положение за ЕС и гражданите на Обединеното кралство след Брекзит.
Втората сесия ще бъде посветена на промените в естонските политики за гражданство през последните няколко години, както и на бъдещето на този процес в Естония. Ще бъде направен анализ от перспективата на научните изследователи, на създателите на политиките, както и на практиците.
Ще бъде представен и наскоро публикуваният годишен доклад за миграцията и гражданството. Внимание ще бъде посветено и на темата за новия Пакт за миграцията и убежището.
Езици на форума ще бъдат естонски и английски.
В случай че проявявате интерес, бихте могли да се регистрирате за участие в конференцията до 23 октомври 2020 г. на адрес https://www.emn.ee/4466-2/ , като посочите и формата на своето участие (присъствено на място или онлайн).
Повече информация за конференцията може да намерите на уебсайта на ЕММ Естония: https://www.emn.ee/en/event/conference-of-emn-estonia-citizenship-and-migration-today-and-tomorrow/.