Представители на българската точка за контакт към ЕММ взеха участие в национална онлайн конференция на НТК Австрия, проведена на 29 септември 2020 г

На 29 септември 2020 г. австрийската национална точка за контакт към Европейската миграционна мрежа проведе чрез  видеоконферентна връзка своята национална конференция.

Тема на събитието бе прогнозиране на бъдещето на миграцията в световен мащаб от перспективата на 2020 г. От българска страна участие взеха двама представители на НТК за България.

На форума бяха представени и обсъдени съществуващите способи за прогнозиране на миграционните процеси. Очертаха се и насоки за усъвършенстване и разработване на бъдещи и по-адекватни на новите реалности методи за прогнозиране и управление на процесите.

Международни изследователи в областта на миграцията и създатели на национални и европейски политики с опит в разработването и прилагането на прогнози и сценарии обсъдиха заедно със 180 -те участници как при формулирането на политиките могат успешно да се ползват прогнозните методологии в практически аспект.

Сред подходите бяха откроени системите за ранно оповестяване, прогнозите, основани на статистически модели, на експертиза и проучвания, както и дългосрочните прогнози за разработване на различни възможни сценарии на развитие на процесите. Специален акцент бе поставен върху методологиите за разработване и оценка на миграционните сценарии за Европейския съюз до 2030 г.

Лекторите анализираха различните опции за подготовка за бъдещи миграционни модели в Европа. Специално внимание бе отделено на ефективните комуникационни стратегии, които са от значение за разпространение на прогнозите и сценариите за устойчив модел на управление на процесите.

Разгледана бе и темата за създаване на инструмент за прогнозиране, основан на изкуствен интелект.

Конференцията предложи критичен анализ на бъдещите сценарии на развитие. Оформи се изводът за необходимостта от по-активни миграционни политики. Изрази се съгласие, че трябва да се насърчи по-нататъшното усъвършенстване на така очертаните методологии и нови тенденции в прогнозирането.

Повече информация за конференцията може да намерите тук.