Годишен доклад за миграция и убежище за 2017 година.

На посочения линк може да откриете информация относно Годишния доклад за миграция и убежище за 2017 и предходните години.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/nationalreports_en