Актуални данни за страните членки на ЕММ

На посочения линк може да откриете актуални информация за страните членки на ЕММ.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/factsheets_en