„Млади мигранти в преход към зрелостта“ — предстоящ уеб семинар

На 28 януари 2021 г. националните точки за контакт на Кипър, Гърция, Италия и Люксембург към ЕММ планират провеждането на съвместен уеб семинар на тема „Млади мигранти в преход към зрелостта“. Това е вторият от двата организирани в рамките на ЕММ семинара, разглеждащи проблематиката за децата мигранти. (още…)

Уеб семинар, посветен на темата за изчезналите деца в ЕС

Националните точки за контакт на Кипър, Гърция, Италия и Люксембург към ЕММ организират на 3 декември 2020 г. съвместен уеб семинар на тема „Изчезнали деца в Европейския съюз“.

Това е първият посветен на темата за изчезналите деца мигранти уеб семинар, (още…)

Грузия и Молдова се присъединиха към Европейската миграционна мрежа

През март 2021 г. Грузия и Молдова се присъединиха към Европейската миграционна мрежа като наблюдатели. Работните споразумения представляват важна стъпка към засилване на сътрудничеството в областта на миграцията и убежището.

В началото на 2021 г. Европейската миграционна мрежа приветства за първи път страни извън Европейското икономическо пространство: Грузия и Молдова.

Г-жа Моник Париа, генерален директор на ГД „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия, заяви: „За по-добро управление на миграцията е от значение да се засили сътрудничеството на ЕС с трети страни. Това бе подчертано в новия Пакт за миграция и убежище. Участието на Грузия и Молдова в Европейската миграционна мрежа ще ни позволи да споделим своите европейски добри практики в управлението на миграцията, като придобием по-добра представа за този процес от перспективата на Кавказкия регион и партньорите от Източното съседство на ЕС“.

Г-н Гоша Лордкипанидзе, министър на правосъдието на Грузия и председател на Държавната комисия по миграция, сподели: „Присъединяването към ЕММ е от много голямо значение за Грузия. Развитието на системата за управление на миграцията е важен стълб на интеграцията на Грузия в Европейския съюз. Затова политиката се основава на принципа на „миграцията и развитието“, като се придава фокус върху научните изследвания, обмена на експертиза и анализа на съвременните миграционни тенденции и средства за реакция — всичко, в което Европейската миграционна мрежа е постигнала напредък“.

Г-н Павел Войку, министър на вътрешните работи на Република Молдова, заяви: „Присъединяването към ЕММ предлага на Република Молдова възможността да участва в обмена на достоверна, актуална и сравнима информация в областта на миграцията и убежището. Тази нова рамка на сътрудничество ще придаде добавена стойност и конкретно съдържание на общите визии в полза на държавите, както и на хората, участващи в миграционния процес“.

С работните споразумения се създават условия за административно сътрудничество между Европейската комисия и Грузия и Молдова в рамките на Европейската миграционна мрежа, която посреща както настоящите, така и бъдещите нужди от сътрудничество.

Бележка: Европейската миграционна мрежа (EMM) се състои от национални точки за контакт (НТК) в държавите — членки на ЕС, и Норвегия, като предоставя информация за миграцията и убежището. ЕММ е създадена през 2008 г. от Европейската комисия от името на Европейския съвет, за да посреща нуждите от редовен обмен на достоверна информация относно свързани с миграцията и убежището въпроси на европейско равнище. Възможността за сътрудничество с трети страни е предвидена в Решението за създаване на ЕММ.

За повече информация можете да гледате видеоклиповете относно подписването на двете споразумения с Грузия и Молдова.

От Екипа на ЕММ България

Публикуван бе ноемврийският брой на Информационния бюлетин на ЕММ

Публикуван бе тридесет и вторият брой на Информационния бюлетин на ЕММ. (още…)

Предстои провеждането на уеб семинар, организиран от нидерландската точка за контакт към ЕММ

Нидерландската точка за контакт към ЕММ планира да проведе на 26 ноември 2020 г. уеб семинар, посветен на пътищата за придобиване на гражданство в държавите – членки на ЕС, от граждани на трети страни. (още…)

ЕММ Германия ще организира през м. октомври своята годишна конференция

Германската точка за контакт към Европейската миграционна мрежа (Федералната служба за миграция и убежище — BAMF) организира на 29 октомври 2020 г. своята годишна конференция под надслов „Към ефективно управление на убежището и миграцията — новаторски подходи и практическо приложение“. (още…)

През м. ноември предстои провеждането на кръгла маса за обсъждане на промени в политиката на ЕС за трудовата миграция

Европейската миграционна мрежа (ЕММ), Съвместният изследователски център на ЕС (JRC) и Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия организират (още…)

Предстояща конференция на естонската точка за контакт към Европейската миграционна мрежа

Естонската национална точка за контакт към Европейската миграционна мрежа организира своята конференция под надслов „Гражданство и миграция — днес и утре“. Събитието ще се проведе на 27 октомври 2020 г. както присъствено на място в естонската Академия на науките по сигурността в Талин, така и онлайн. (още…)

Представители на българската точка за контакт към ЕММ взеха участие в национална онлайн конференция на НТК Австрия, проведена на 29 септември 2020 г

На 29 септември 2020 г. австрийската национална точка за контакт (още…)

Изчезнали непридружени непълнолетни лица в ЕС, Норвегия и Обединеното кралство

Публикувана нова информационна брошура от ЕММ, Брюксел 8 април 2020

Феноменът на изчезналите непридружени деца все повече е поставен във фокуса на (още…)

Годишен доклад за миграция и убежище за 2017 година.

На посочения линк може да откриете (още…)

Актуални данни за страните членки на ЕММ

На посочения линк може да откриете актуални информация за страните членки на ЕММ.

(още…)

Видео „10-годишнина от създаването на ЕММ“

Конференция 2018

2018 European Migration Network Conference

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе Годишната председателска конференция под егидата на Европейската миграционна мрежа „Пътища на миграцията: Предизвикателства и фактори за успех в управлението на миграционните потоци“. Събитието, състояло се на 31 май и 1 юни в София, събра представители на държавите членки на ЕС, Европейската комисия, международни организации, академичните среди, както и национални експерти, за да обсъдят общите предизвикателства и да идентифицират факторите за успех в управлението на миграционните потоци, включително незаконните, както и по отношение на търсещите международна закрила.

(още…)

Конференция 2016

В периода 29 ноември – 1 декември в гр. Банско се проведе конференция на Националната точка за контакт на Европейската мрежа за миграция на тема „България на пътя на миграцията – предизвикателствата днес“. Гости и участници във форума бяха представители на различни дирекции в МВР – Главна дирекция за борба с организираната престъпност, Главна дирекция „Национална полиция“, областни дирекции на МВР, Дирекция „Координация и административно обслужване, Дирекция „Правно-нормативна дейност“, Столичната дирекция на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците към МС, Международната организация по миграция.

(още…)