Уеб семинар, посветен на темата за изчезналите деца в ЕС

Националните точки за контакт на Кипър, Гърция, Италия и Люксембург към ЕММ организират на 3 декември 2020 г. съвместен уеб семинар на тема „Изчезнали деца в Европейския съюз“.

Това е първият посветен на темата за изчезналите деца мигранти уеб семинар, (още…)

Публикуван бе ноемврийският брой на Информационния бюлетин на ЕММ

Публикуван бе тридесет и вторият брой на Информационния бюлетин на ЕММ. (още…)

Предстои провеждането на уеб семинар, организиран от нидерландската точка за контакт към ЕММ

Нидерландската точка за контакт към ЕММ планира да проведе на 26 ноември 2020 г. уеб семинар, посветен на пътищата за придобиване на гражданство в държавите – членки на ЕС, от граждани на трети страни. (още…)

ЕММ Германия ще организира през м. октомври своята годишна конференция

Германската точка за контакт към Европейската миграционна мрежа (Федералната служба за миграция и убежище — BAMF) организира на 29 октомври 2020 г. своята годишна конференция под надслов „Към ефективно управление на убежището и миграцията — новаторски подходи и практическо приложение“. (още…)

През м. ноември предстои провеждането на кръгла маса за обсъждане на промени в политиката на ЕС за трудовата миграция

Европейската миграционна мрежа (ЕММ), Съвместният изследователски център на ЕС (JRC) и Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия организират (още…)

Предстояща конференция на естонската точка за контакт към Европейската миграционна мрежа

Естонската национална точка за контакт към Европейската миграционна мрежа организира своята конференция под надслов „Гражданство и миграция — днес и утре“. Събитието ще се проведе на 27 октомври 2020 г. както присъствено на място в естонската Академия на науките по сигурността в Талин, така и онлайн. (още…)

Представители на българската точка за контакт към ЕММ взеха участие в национална онлайн конференция на НТК Австрия, проведена на 29 септември 2020 г

На 29 септември 2020 г. австрийската национална точка за контакт (още…)

Изчезнали непридружени непълнолетни лица в ЕС, Норвегия и Обединеното кралство

Публикувана нова информационна брошура от ЕММ, Брюксел 8 април 2020

Феноменът на изчезналите непридружени деца все повече е поставен във фокуса на (още…)

Годишен доклад за миграция и убежище за 2017 година.

На посочения линк може да откриете (още…)

Актуални данни за страните членки на ЕММ

На посочения линк може да откриете актуални информация за страните членки на ЕММ.

(още…)

Видео „10-годишнина от създаването на ЕММ“

Конференция 2018

2018 European Migration Network Conference

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе Годишната председателска конференция под егидата на Европейската миграционна мрежа „Пътища на миграцията: Предизвикателства и фактори за успех в управлението на миграционните потоци“. Събитието, състояло се на 31 май и 1 юни в София, събра представители на държавите членки на ЕС, Европейската комисия, международни организации, академичните среди, както и национални експерти, за да обсъдят общите предизвикателства и да идентифицират факторите за успех в управлението на миграционните потоци, включително незаконните, както и по отношение на търсещите международна закрила.

(още…)

Конференция 2016

В периода 29 ноември – 1 декември в гр. Банско се проведе конференция на Националната точка за контакт на Европейската мрежа за миграция на тема „България на пътя на миграцията – предизвикателствата днес“. Гости и участници във форума бяха представители на различни дирекции в МВР – Главна дирекция за борба с организираната престъпност, Главна дирекция „Национална полиция“, областни дирекции на МВР, Дирекция „Координация и административно обслужване, Дирекция „Правно-нормативна дейност“, Столичната дирекция на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците към МС, Международната организация по миграция.

(още…)