Доклади и проучвания

Проучвания, направени по проекта:

Заглавие
Labour market integration of third-country nationals in EU Member States
1 file(s) 5 downloads
2018 EMN Study The changing influx of asylum seekers
1 file(s) 2 downloads
ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА И УБЕЖИЩЕТО ЧАСТ 2
1 file(s) 2 downloads
ANNUAL REPORT ON MIGRATION AND ASYLUM 2017 NATIONAL REPORT PART 2
1 file(s) 0 download
CONTRIBUTING TO THE EMN ANNUAL REPORT ON MIGRATION AND ASYLUM 2017 – Part 1
1 file(s) 0 download
Принос към Годишният доклад на Европейската миграционна мрежа за имиграция и убежище за 2017 година – Част 1
1 file(s) 1 download
CONTRIBUTING TO THE EMN ANNUAL REPORT ON IMMIGRATION AND ASYLUM 2016 – Part 1
1 file(s) 1 download
Принос към Годишният доклад на Европейската миграционна мрежа за имиграция и убежище за 2016 година – Част 1
1 file(s) 2 downloads
The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to EU rules and standards
1 file(s) 3 downloads