Покана за участие в уеб семинар, посветен на Годишния доклад на ЕММ за 2020 г.

Петък, 11 юни 2021 г. (11:00-13:00 CET)

Организиран от Европейската миграционна мрежа

Европейската миграционна мрежа отправя покана за участие в уеб семинар на тема „Ефективни и ефикасни подходи за управление на миграцията на равнището на ЕС и на национално равнище“, насрочен да се проведе на 11 юни 2021 г. от 11:00 до 13:00 CET.

Събитието ще бъде повод да се представи Годишният доклад на ЕММ в областта на миграцията и убежището за 2020 г. Докладът откроява най-значимите развития в законодателството и политиките в държавите – членки на ЕС, и Норвегия през изминалата година, като очертава общите тенденции.

Уеб семинарът ще представлява интерес за лицата, формиращи политиките, практикуващите специалисти, научните изследователи, неправителствените организации и по-широката общественост. На форума ще се разгледат ефективни политики и ефикасни подходи, разработени на равнището на ЕС и на национално ниво. Целта е да се подобри управлението на миграцията въз основа на отразеното за 2020 г. Посредством представянето на всеобхватни тенденции, на уеб семинара ще се откроят новите подходи към комплексната тема за миграцията. Ще бъде предоставена и възможност за обсъждания и обмен на информация, основани на примери за ориентирани към бъдещето политики в областта.

Програмата на събитието е публикувана по-долу (на английски език).

За участие можете да се регистрирате на следния адрес:

https://urldefense.com/v3/__https:/ecconf.webex.com/ecconf/onstage/g.php?MTID=ea6dbd2af0ebef467fb7a87b9d61a9865__;!!DOxrgLBm!QwXYOKVUEa-_JY_xffOrsiubHMMh7FKCbR6MFfNKKOKYV6Qih80P7zlwLfGVaQ_-VxCNPGFt$

От Екипа на ЕММ България

***

Програма

11:00 – 11:05Welcome remarks and introduction to the agenda Webinar Moderator: • Rafael Bärlund, EMN Finland, Communication & Dissemination Working Group co-chair  
11:05 – 11:45Panel 1: EU-level developments and key trends 2020 Speakers: • Marta Cygan (Director, Unit F (Audit & Situational Awareness), DG HOME), European Commission Latest EU developments following on from the new EU Pact on Migration and Asylum, launched in 2020. • Hans Lemmens (EMN Netherlands) The context, and key trends and developments identified by the EMN Annual Report on Migration and Asylum, in 2020.  
11:45 – 12:45Panel 2: Spotlight on key strategic national developments Panel Moderator: • Magnus Ovilius Head of Sector European Migration Network, DG HOME, European Commission   Speakers: • EMN Germany Introduction to the new Skilled Immigration Act which entered into force on 1 March 2020, setting out a comprehensive legal framework concerning the immigration of skilled workers from third countries and partnerships with those countries. • EMN Sweden New proposals put forward by the Parliamentary Commission on Sweden’s future migration policies, which will have strong impacts on migration, asylum and integration in Sweden for years to come. In addition, the presentation will introduce new developments in digitalised handling of linguistic analysis. • EMN Georgia Highlights of new Migration Strategy of Georgia 2021-2030 based on the cross-cutting approach of ‘Migration and Development’, developed in the framework of the EU-backed Public Administration Reform, plus new bilateral agreement with Germany in 2020. • EMN Moldova:   Update on the amended Law on the Integration of Foreigners and Action Plan on the Integration of Foreigners 2020, plus