Контакти

Дирекция „Миграция” – МВР

Адрес

гр. София,
бул. “Кн. Мария Луиза” № 48

Лице за контакт

Георги Руменов Шарланджиев – Координатор на Националната точка за контакт към Европейската мрежа по миграция за България

E-mail: GRSharlandzhiev@mvr.bg

тел: +35929824403