Партньори

Новини

Изчезнали непридружени непълнолетни лица в ЕС, Норвегия и Обединеното кралство

Публикувана нова информационна брошура от ЕММ, Брюксел 8 април 2020 Феноменът на изчезналите непридружени деца все повече е поставен във…

Годишен доклад за миграция и убежище за 2017 година.

На посочения линк може да откриете информация относно Годишния доклад за миграция и убежище за 2017 и предходните години. (още…)

Актуални данни за страните членки на ЕММ

На посочения линк може да откриете актуални информация за страните членки на ЕММ. (още…)